RAPPORTERING

Statistikker over brugeraktivitet

Der er altid mulighed for at få et samlet overblik over brugernes anvendelse af Candeno. Platformen er ukompliceret for rådgivere, data er nemt tilgængeligt, og der fremgår en række statistikker med alle relevante informationer.

icon

Vælg rapporterings-periode

Der er mulighed for at vælge den ønskede rapporteringsperiode og se den enkelte brugers materiale for perioden.

feedback feature
icon

Se den enkelte brugers materiale

Når perioden er valgt, fremgår der en
oversigt over den enkelte brugers materiale, der er udarbejdet i perioden.

feedback feature
icon

Overblik over antal jobsamtaler

I rapporteringsmodulet er det ligeledes muligt at få et overblik over, hvor mange jobsamtaler den enkelte borger er blevet inviteret til som følge af brugen af Candeno.

feedback feature